Glasnik

Broj 6/2021

28.09.2021.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju gospodarske zone Novi Bešinci.
2. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Kaptol za projekt „Izgradnja i opremanje vatrogasnog spremišta“.
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine...