Glasnik

broj 1/2015

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima obavljanja pokretne prodaje na području Općine Kaptol.
2. Odluka o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Kaptol sa Zakonom o prostornom uređenju.
3. Odluka o izradi strategije razvoja Općine Kaptol od 2015. do 2020...