Glasnik

broj 6/2023

17.11.2023.

 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o lokalnim porezima Općine Kaptol.
2. Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Kaptol.
3. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području...